Mans de Sant

Tractaments de fisioteràpia per a l’esquinç de turmell

A continuació parlarem sobre com efectuar una correcta rehabilitació del turmell amb fisioteràpia en aquests casos i així evitar recaigudes. Durant les primeres 48/72 hores, s’ha de fer repòs, parcial o total segons la gravetat, aplicant gel i mantenint l’extremitat en elevació. En la fase inicial, és molt important aconseguir una reducció de l’edema, ja que d’aquesta manera aconseguirem una disminució del dolor i augment de la mobilitat.

En aquest moment, és crucial actuar ràpid: com més aviat tractem l’esquinç, millor evolució tindrà. Si en la primera etapa vam realitzar un tractament de fisioteràpia drenant amb Indiba, s’aconsegueixen uns resultats meravellosos, ja que combina tècniques de massatge i de bombament per drenar l’edema, estimulant alhora la regeneració del teixit, afavorint una major aportació de sang a la zona. En aquesta fase, també és molt important l’embenat funcional, ja que aquest evita el moviment que va produir la lesió, però alhora permet als altres moviments del peu, donant així estabilitat i més seguretat per poder començar a caminar.

Després de les primeres 48/72 hores, és recomanable començar a posar pes al peu, amb l’ús de crosses o no en funció de la gravetat. Si fa mal molt, descansar i aplicar gel. De tota manera, el fisioterapeuta ens indicarà quan és el moment de començar a carregar pes al peu. En aquesta fase de la rehabilitació, s’han de combinar tècniques de drenatge, com massatge, amb tècniques de mobilització activa assistida.

Mitjançant la teràpia manual, s’aconsegueix anar recuperant la mobilitat de forma passiva (el moviment del peu és produït per una força externa). En aquest cas, pot ser el fisio qui ens faci els moviments.

A poc a poc, passarem a la recuperació mitjançant el moviment actiu en descàrrega, és a dir, fer exercicis de mobilitat del peu però sense donar suport al pes. Un exemple d’aquest tipus d’exercici seria estant assegut o estirat moure la punta del peu cap amunt i cap avall, fent flexió dorsal i plantar. Els músculs estabilitzadors del turmell que s’han de treballar són: tríceps sural, tibial anterior, tibial posterior i peroneals. Una altra tècnica molt important en aquesta fase és la realització de Cyriax en els lligaments. La seva funció és tornar a aguditzar la lesió d’una manera controlada, augmentant el reg sanguini de la zona i estimulant així l’aportació de nutrients que fomenten la regeneració del teixit del lligament.

És una tècnica que sol resultar dolorosa però dura molt poc temps i és molt efectiva. Es pot realitzar amb la mà o fent servir un objecte pensat per a això, com el Cool Roller. Aquesta eina és ideal per realitzar Cyriax ia més, en estar freda, serà menys dolorós i es pot aplicar amb més intensitat que amb els dits un cop vagi progressant la lesió. A YouTube podem trobar un vídeo sobre com es realitza aquesta tècnica. El seu títol és “Tractament del lligament lateral extern del turmell amb Cool Roller“. El més important en aquesta fase és reduir l’edema i recuperar la mobilitat.

Quan tenim una lesió al peu i vam començar a caminar, és possible que alguns moviments ens facin mal; això provocarà que la posició del peu segurament canviï com a mesura antiàlgica del cos i farà que vagin apareixent tensions i contractures. Per això, la realització de massatge terapèutic de la musculatura implicada en els moviments de l’articulació ajudarà a alleujar aquestes tensions i contribuirà a accelerar la tornada a la normalitat dels teixits.

La Physium Multitherapy és una màquina molt efectiva que tenim al centre Mans de Sant, el centre de fisioteràpia de Sant Cugat del Vallès, Barcelona,

Articles recents

Skip to content