Mans de Sant

Les lesions dels runners: el trencament fibril·lar

El trencament fibril·lar és un esquinçament parcial o complet en el teixit muscular estriat i es pot classificar segons la seva gravetat. Un esquinçament lleu, o distensió, es dóna quan hi ha fibres musculars que s’han estirat, fins i tot algunes pot ser que s’hagin trencat. El moviment pot resultar dolorós però serà complet. En un esquinçament moderat hi ha trencament parcial de fibres musculars, la contracció del múscul és molt dolorosa i s’aprecia una petita depressió del ventre muscular i edema.

Amb trencament total, apareix un dolor intens, amb una incapacitat total del múscul i la presència d’un gran hematoma. Els trencaments d’aquest grau poden arribar a tractar-se amb intervenció quirúrgica.

Les causes d’un trencament fibril·lar al corredor solen ser per falta d’escalfament, musculatura poc flexible o escurçada, fatiga o un traumatisme directe. Quan es produeix aquesta lesió és important seguir el protocol de RICE (rest, ice, compression and elevation. És a dir, aplicar repòs, gel, compressió i elevació).

La visita al fisioterapeuta

Posteriorment, visitarem al nostre metge o fisioterapeuta perquè avaluï i apliqui el tractament adequat en funció de la gravetat de la lesió. Els trencaments fibril·lars solen tractar amb repòs i al cap d’uns dies (segons la gravetat), amb massatge transvers profund Cyriax per augmentar la irrigació sanguínia i estimular la regeneració cel·lular, radiofreqüència antiinflamatòria, exercicis de tonificació muscular i estiraments.

Últimament en el camp de la fisioteràpia està en auge l’ús d’ecògrafs per seguir l’evolució d’aquest tipus de lesions i pautar el seu tractament. Com a mètode de prevenció per estrips musculars, es recomana realitzar un bon escalfament abans de començar a córrer, per tal de tenir la musculatura preparada, i fer estiraments un cop acabi l’entrenament, per flexibilitzar el múscul, relaxar-lo i oxigenar-. Recorda que sobrepassar els nostres límits augmenta la possibilitat d’esquinçament, per la qual cosa hem de ser conscients de les nostres capacitats d’esforç.

 Massatge d’un fisioterapeuta a un runner

Articles recents

Skip to content