Mans de Sant

Fisioteràpia per tractar la desviació de la columna

L’escoliosi és una desviació de la columna vertebral que no té perquè suposar dolor ni impedir que les persones afectades puguin desenvolupar activitats, llevat de casos greus. A Mans de Sant, el centre de fisioteràpia de Sant Cugat, volem fer una explicació sobre aquesta patologia.

Tot i que pot tenir un origen neuromuscular o congènit, en la gran majoria dels casos (80%),

l’escoliosi és idiopàtica, és a dir, se n’ignora la causa. L’escoliosi idiopàtica és una patologia majoritàriament femenina: hi ha set dones afectades per cada home. Aquesta diferència s’explica perquè l’evolució de les curvatures és molt més acusada en les dones.

Si bé és freqüent que hi hagi certa desviació a la columna de les persones, perquè es

consideri escoliosi hi ha d’haver una desviació de com a mínim 10 graus sumat a una rotació.

És difícil predir si la desviació continuarà durant la vida del pacient, així com la forma en què ho farà. Per això, els fisioterapeutes fan una crida al diagnòstic primerenc com a fórmula per tractar-la a temps i evitar la seva progressió.

Una opció per detectar la sospita d’una escoliosi és fer-se el Test d’Adams, una senzilla prova que es pot realitzar a casa amb l’ajuda d’una altra persona. Consisteix a realitzar una flexió anterior de tronc amb els peus a l’amplada dels malucs, els genolls estesos i les mans rectes, intentant tocar la punta dels peus. En ajupir-se, i si es mira de front el pacient, es pot observar si té una elevació considerable d’un costat del tronc. Si això passa, el més adequat és consultar el fisioterapeuta per realitzar possibles avaluacions addicionals. El Test d’Adams no confirma una escoliosi per si sol, simplement és la part inicial fins que un professional sanitari qualificat realitzi el procés de diagnòstic complet amb proves d’imatge, com una radiografia.

La importància de comptar amb un diagnòstic en una etapa inicial, quan es tinguin les primeres sospites, redundarà en l’abordatge més eficaç d’aquesta condició, arribant, fins i tot, a evitar la cirurgia en molts dels casos.

La fisioteràpia contribueix en aquest procés donant eines al pacient per millorar la seva situació gràcies a exercicis que enforteixin els músculs involucrats en el sosteniment de la columna. Els fisioterapeutes seran els encarregats de prescriure els exercicis adequats en cada cas per atenuar el progrés i millorar la seva qualitat de vida i també d’acompanyar i educar les famílies durant el procés, tant si requereix cirurgia com si no.

Carregar la motxilla no provoca escoliosi

Com que es detecta normalment en l’adolescència i, fins i tot abans, entre els 10 i els 14 anys, es pensava comunament que l’escoliosi estava relacionada amb la càrrega del pes de la motxilla col·legial. No obstant això, l’evidència científica ha demostrat que no existeix relació entre la desviació de columna i la motxilla.

Els fisioterapeutes recorden que patir escoliosi no impedirà gairebé mai poder fer activitats

habituals i tampoc és incompatible, en general, amb la pràctica esportiva. A més, tampoc implica patir dolor.

 Fisioterapia amb massatges a Sant Cugat

Articles recents

Skip to content