Mans de Sant

Exercicis lumbosacros de fisioteràpia

Una vegada realitzats tots els massatges en el pacient i s’avanci una mica en la teràpia s’indiquen una sèrie d’exercicis per a guanyar flexibilitat en el pacient. Tots aquests exercicis estan dirigits a la zona lumbar i hem d’explicar com funcionen cadascun pas a pas al pacient. Aquestes són recomanacions del centre de fisioteràpia de referència a Sant Cugat, Mans de Sant.

Exercicis lumbosacros: característiques

Els exercicis lumbosacros han de comptar amb les següents característiques: Realitzar-se dins del marge de mobilitat indolor (és a dir, es realitzen fins on comença el dolor). Repetició de 8 a 10 vegades, tret que s’indiqui el contrari. Durant la primera setmana es treballen els exercicis de l’1 al 3 i la contracció pelviana.

El primer exercici és la postura del gos. Mogui els malucs com un gos que mou la cua. Imagini’s que mou el trocànter major dret cap a l’orella dreta i viceversa.

Canvi de pes: Canviï de pes, de manera que la major part recaigui sobre la mà i el genoll dret, mantenint la mà i el genoll esquerre en contacte amb el sòl. A continuació, canviï el pes de manera que la major part recaigui sobre la mà i genoll esquerre.

Extensió de la cama: Estengui la cama dreta, de manera que el peu i la cama surtin del sòl i el genoll quedi estirada. Llevant la cama fins que quedi alineada amb el maluc. Torni a la posició neutral. Repeteixi-ho amb la posició esquerra.

Extensió del braç: Estengui el braç dret davant seu fins que quedi a l’altura de l’espatlla. Torni a la posició neutral. Repeteixi-ho amb el braç esquerre.

 Ejercicios de fisioterapia para la zona lumbar en Sant Cugat

Articles recents

Skip to content