Mans de Sant

Entrenar sol o en grup?

Quan ja tenim clara la decisió de començar a posar-nos en forma no és gens estrany que ens aparegui la disjuntiva de si anar al gimnàs pel nostre compte o apuntar-se a classes en grup o activitats dirigides. La gran majoria de centres, gimnasos i clubs acostumen a oferir per a la seva clientela classes en grups, en les quals es poden aplegar un nombre concret de persones i que fan exercicis determinats, segons la disciplina que s’esculli, sota la supervisió i direcció d’un entrenador professional, un instructor que sabrà conduir a la gent per anar progressant i millorant, i que també pot ajudar a rectificar i a corregir els errors que es puguin fer. Són entrenaments de disciplines que poden necessitar aquest impuls per part d’una persona que guia al grup. En cas de dubte, aconsellem consultar un fisioterapeuta. A Mans de Sant, el centre de fisioteràpia de Sant Cugat, podem assessorar tothom que ho necessisti.

Un dels avantatges evidents dels exercicis en grup és que poden dirigir-se fins i tot a principiants, a persones que s’inicien i que no coneixen alguns principis bàsics a l’hora de treballar el seu cos físicament. Només cal saber adequar-se al ritme que més convé i no forçar en cap cas la marxa. Cada persona pot necessitar el seu temps i el monitor s’encarregarà que això no interfereixi en la bona marxa de les classes.

Entrenador preparat

L’actuació de l’entrenador, que està plenament preparat per a dur a terme les classes en grup, també és la de supervisar quina programació d’exercicis és la més idònia i també procurarà que la correcta execució d’aquests exercicis que s’han dissenyat, per tal de preve- nir possibles lesions com trencaments o esquinços.

L’exigència del monitor, que anirà en consonància amb les possibilitats i necessitats de cadascú, permetrà que es mantingui una constància i que la intensitat dels entrenaments sigui la més apropiada.

Preparar-se amb un grup, a més, pot suposar una estimulació i un afany de superació. Veient com treballen els altres companys de la classe, ens poden motivar per tal d’arribar al seu rendiment i ens podem esforçar per millorar.

Hem de saber triar quins són els programes d’entrenament que ens convenen més o els que s’avenen més amb les nostres característiques físiques. En aquest sentit, l’entrenador ens pot aconsellar i ens pot dirigir per trobar les opcions que més ens poden beneficiar. Segons quina tècnica, podrem tre- ballar més bé i ens sentirem més realitzats. Una activitat que no ens vagi bé pot portar-nos a la frustració i, més tard, a l’abandonament de tota activitat física.

Encara que tinguem certs coneixements sobre esports o l’activitat física, les classes grupals sempre ens ajudaran a ampliar el conjunt d’exercicis estàndard per apren- dre moviments i rutines nous, i instruir-nos en el que no coneixíem amb anterioritat.

Per l’altra banda, també hi ha persones que prefereixen no integrar-se en grups o classes grupals i prefereixen fer les seves activitats físiques pel seu compte o, també, triar una tercera via, que són les classes particulars amb un entrenador personal.

Un aspecte a tenir present pel que fa a les classes de grup és que estan programades en dies i hores específics, de manera que sempre cal adaptar-se a l’horari ja estipulat per part del club, el centre o el gimnàs. L’avantatge d’exercitar-se en solitari és precisament aquest, que podem anar a l’hora que més ens convé o a la que podem.

Limitació d’horari

És evident que contractar a un entrenador personal també suposa una limitació d’horari, però en aquest cas, podem triar el que més ens convingui. També és cert que es tracta d’una activitat més cara respecte a les classes en grup, ja que permet disposar d’un entrenador en exclusiva mentre que, a les classes en grup, el cost es reparteix. Entrenar-se en solitari i pel nostre compte, és l’opció més assequible econòmicament, ja que només costa la quota mensual que paguem al gimnàs i, òbviament l’equipament.

 Fent exercici a Sant Cugat

Articles recents

Skip to content