Mans de Sant

Un massatge de 8 terapeutes al mateix temps amb Physium

Physium produeix mecanoteràpia per pressió negativa polsada que aconsegueix per estirament mobilitzar els diferents plans fisulars arribant a una profunditat inabastable per a les mans o en què les mans produeixen dolor. És un potent relaxant muscular, fleixibilitza el teixit fibròs i redueix ràpidament l’edema. A Mans de Sant, el centre de fisioteràpia de referència, tenim aquest innovador i efectiu aparell en exclusiva per Sant Cugat del Vallès. Si voleu comprovar els beneficis de Physium visiteu-nos. Cliqueu aquí per tenir les dades de contacte. En tot cas, els hi expliquem qué és Physium.

Physium permet determinar i aplicar una dosi de massatge amb la màxima precisió. En aquest sentit, el terapeuta pot mobilitzar els teixits en els seus diferents plans i administrar dosis en el teixit muscular i connectiu a una profunditat inabastable per a la teràpia manual, a través d’un sistema de control parametritzat.

A més, aquesta màquina fa que el massatge sigui més profund. Amb els massatges, el teixit muscular i estira els diferents plans tissulars, començant pel més superficial i arribant fins al pla més profund.

Així mateix, el massatge és més segur i indolor, perquè Physium no és un sistema invasiu i opera en un rang de pressió entre 120-160 mbar, aplicant gradualment la força i la profunditat de pressió, descontracturant suaument i evitant que els pacients pateixin dolor o lesions en teixits múscul-conectius i vasculars.

Physium incorpora uns protocols de tractaments informatitzats i per tant perfectament reproduïbles. Així s’assegura la qualitat del tractament, independentment de qui ho administri. Physium aplica efectes de massatges molt diversos més o menys suaus, profund o ràpids en funció del tipus de pacient o patologia, però sempre sense dolor.

Physium s’aplica un cop per setmana i en molt poques sessions, millora el dolor crònic. I el més important és que la millora dura molt temps.

En definitiva, Physium proporciona un massatge perfectament controlat en el teixit múscul-connectiu a través d’un sistema de 10 braços que comprèn:

– Un suport mòbil amb 8 braços fixos (però ajustables), amb 8 capçals que poden mantenir fixats sobre el cos (sense l’ajuda del terapeuta). Per tant, Physium, abasta una increïble amplitud de zona de massatge.

– 2 braços mòbils addicionals, que el terapeuta fa servir manualment per realitzar maniobres específiques, i un conjunt de capçals intercanviables que el terapeuta col·loca en els braços en funció del tractament, de l’estímul que pretén aconseguir i de la complexitat morfològica de la zona a tractar.

 Tractament de fisioterapia amb Physium a Sant Cugat

Articles recents

Skip to content