Mans de Sant

Tractar la síndrome compartimental amb fisioteràpia

La fàscia és un teixit connectiu que ens envolta com una xarxa, connectant totes les parts del nostre cos: la musculatura, els vasos sanguinis, els nervis, etc. Tot està embolicat i alhora connectat per les fàscies; és el “matrix” del cos humà. Algunes d’aquestes fàscies divideixen els grups musculars en compartiments, fent la funció d’envans. La inflamació d’un compartiment pot provocar l’augment de la pressió en l’àrea afectada, la qual produiria una falta d’irrigació sanguínia, asfixiant la musculatura i els nervis, i creant així lesions en els teixits per necrosi. Això pot provocar escurçament de la musculatura i pèrdua de la seva funció.

Una síndrome compartimental pot ser causat, per exemple, per un traumatisme directe, o per realitzar activitats repetitives. Aquesta lesió pot aparèixer en qualsevol compartiment, però la més habitual en corredors es desenvolupa a la zona del panxell. El dolor apareix al realitzar exercici i desapareix amb el repòs. Si no s’actua aplicant tractaments de fisioteràpia i empitjora, poden arribar a donar-se afeccions com insensibilitat, dificultat o manca de moviment dels dits del peu.

Per alleujar els símptomes, realitza estiraments de la musculatura afectada, i aplica fred. En situacions greus, es pot recórrer a una intervenció quirúrgica per a l’alliberament de la zona. A Mans de Sant, el centre de fisioteràpia de referència a Sant Cugat del Vallès, disposem d’una màquina anomenada Mdphysium que, mitjançant sistema de buit pulsàtil, estimula l’alliberament dels teixits. Resulta molt efectiva per a aquests casos.

Existeixen més lesions comuns entre els corredors, com la tendinitis rotular, escurçament del múscul psoes, fractures per estrès, etc. En un proper número et seguirem parlant d’elles, però de moment i com a conclusió, remarcar que per evitar-les no oblidis aquestes tres regles d’or: Realitza un bon escalfament, estira la musculatura i utilitza calçat adequat.

Articles recents

Skip to content