Mans de Sant

Tractar el bruxisme amb Cool Roller

Les alteracions de l’articulació temporomandibular o ATM són fonamentals per a la mobilitat de la mandíbula i que ens permet poder mastegar els aliments i parlar. Les seves alteracions poden donar lloc a disfuncions temporomandibulars, entre les quals hi ha la limitació i desviació de l’obertura de la boca, la limitació de la lateralitat i els sorolls intraarticulars, que afecten el conjunt funcional de la parla, la masticació i la deglució.

El bruxisme és l’hàbit inconscient que comporta un fregament de les dents durant la nit o el dia, causant desgast i dolor a la mandíbula, el coll i els músculs facials.

El massatge facial amb Cool Roller ajuda a alleujar la tensió acumulada en aquests músculs, reduint la pressió sobre les dents i disminuint els símptomes del bruxisme. A Mans de Sant, el centre de fisioteràpia de referència a Sant Cugat, podem tractar aquesta patologia.

Les persones que pateixin algun d’aquests símptomes han de recórrer a un fisioterapeuta, atès que són els fisioterapeutes els que poden estudiar des de la posició fins a la integritat de tot el sistema masticatori, valorar el problema i oferir tractament a aquestes limitacions i dolors.

Fisioteràpia postural

La fisioteràpia pot ajudar també en aquesta patologia treballant sobre la reeducació postural (com seiem per menjar i estudiar, per exemple) i la correcció del bruxisme i mals hàbits com són mossegar-se les ungles o els bolígrafs i que poden accentuar aquest tipus de problemes. Tot plegat sense oblidar els consells educatius i el tractament de l’articulació amb tècniques manuals, làser o altres exercicis.

Articles recents

Skip to content