Mans de Sant

Tractaments de fisioteràpia per a la fascitis plantar

La fascitis plantar és el trastorn en el que la pell de la planta del peu s’inflama i s’endureix gradualment. La fascitis indica inflamació de la fàscia, un teixit fibrós molt fort que està sota la pell. A Mans de Sant, el centre de fisioteràpia de referència a Sant Cugat a domicili tractem aquesta patologia així:

Temps del fisioterapeuta en cada sessió: 15 minuts a les primeres sessions, però a partir de la segona fase 20 minuts de teràpia i exercicis amb el fisioterapeuta.

Temps de recuperació: Tres setmanes, màxim un mes.

Calendarització: El més adequat i recomanable seria cada dia, en el cas que no sigui possible tres cops per setmana.

Material a utilitzar: Gel, Cool Roller, tecar, pilotes, plats inestables.

FACTORS DE RISC:

Obesitat-Bipedestació perllongada, flexió dorsal limitada, exostosisinferiordel calcani, peu pla, microtraumatismes repetitius (escurçament del sistema calcani aquilíplantar, carrera excessiva, increment de sobte de la distància, calçat inadequat, superfície dura i peu cau)

SÍMPTOMES:

Els pacients que presenten fascitis plantar, pateixen dolor a l’estirament, a la pressió i a l’arrencada, a més de presentar tumefacció a la zona.

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT:

L’objectiu principal del tractament ha de ser: elastificar la fàscia, solidificar l’estructura perquè sigui capaç de subjectar la seva bóveda plantar.

Dividirem el temps de rehabilitació en diferents fases: Analgèsia i antiinflamatòria, relaxació miofascial, readaptació, prevenció a les recidives.

CRONOGRAMA:

1era fase: 1era setmana.

2ona fase: 2ona setmana.

3era fase: 3era setmana cap endavant (segons el tipus de lesió més dies o menys).

TÈCNIQUES:

1era Fase: Crioteràpia, massatge amb Cyriax amb tensió fascial (15minuts de teràpia manual combinat amb Cool Roller), Cool Roller (punts gatells), automassatge amb el Cool Roller (15 minuts de teràpia manual combinat amb Cyriax), Si hi ha dolor, envenatge, prohibit exercicis amb cadena cinètica tancada (CCT).

2ona fase: Massatge de fàscies (15’ combinat amb cool roller i ciryax), Cool Roller (punts gatells) (15’ combinant massatge de fàscies i cyriax), massatge amb Cyriax amb tensió fascial (15’ combinant massatge de fàscies i Cool Roller), automassatge amb el Cool Roller, hidroteràpia i estiraments.

3era fase: Massatge de fàscies(10’ combinat amb Cool Roller i Cyriax), estirament (bessons i soli), Cool roller / Cyriax per a punts gatells (10’ combinat amb massatge de fàsices), enfortiment de la musculatura adjacent (trícepssural i musculatura intrínseca), exercicis de cadena cinètica tancada (flexor de dits, extensors, inversors, eversors, flexors de turmell, acondicionament progressiu a l’esport-Propiocepció (10’ amb el fisioterapeuta per tal de crear desequilibris), tornada a l’esport de forma progressiva.

 Tractament d’una fascitis plantar

Articles recents

Skip to content