Mans de Sant

Tractament per a la tendinopatia de genoll i maluc

La banda iliotibial correspon al tensor lateral que tenim a nivell de la cuixa i que aquesta inserit des del maluc, fins a la part inferior del genoll a nivell de la tíbia. Aquest tensor és fonamental per poder mantenir l’estabilitat lateral a nivell del genoll i també un múscul important a la zona proximal, a nivell del maluc. En general a aquest tensor no se li donava molta importància a la part d’enfortiment i elongació, però en l’últim temps s’ha vist que és molt rellevant en el tractament complet en tendinopaties de genoll i maluc.

Principalment aquesta inflamació passa a nivell de la cara lateral del genoll i es dóna principalment en dos esports: ciclisme i running. Quan un flexa el genoll, aquesta banda passa a través del fèmur i frega en aquest sentit. Per tant hi ha certes condicions que van a afavorir que puguis desenvolupar aquest tipus de problemes.

Símptomes

És un dolor pel costat extern del genoll, encara que pot difondre una mica el dolor, des del genoll cap amunt, però sempre per la cara externa i això es dóna generalment durant el trot, quan es produeix el frec. Depenent de la gravetat de la lesió el dolor pot aparèixer als 15 o 20 minuts de trot, però si parlem d’un pacient crònic el dolor pot ser immediat.

Tractament

En general aquest tipus de patologies es tracta amb antiinflamatoris, gel local i kinesioterapia, que s’orienta a un treball d’elongació d’aquesta banda. I lògicament que en poder descobrir si s’està realitzant alguna cosa en forma tècnicament inadequada.

Quan això no dóna resultat tenim l’opció d’infiltrar al pacient, que idealment s’hauria de fer sota ecotomografía per tenir més seguretat que no es va a danyar cap teixit, si aquests dos tractaments no donen resultat, s’opta per cirurgia.

Rehabilitació kinèsica

El procés de rehabilitació del pacient estarà sempre determinat per la seva simptomatologia i el seu període de kinesioteràpia pot prolongar-se entre 3 i 4 setmanes. A més, juntament amb el dolor que pot presentar el pacient a la cara externa del genoll, es manifesten contractures dels músculs, els que en palpar-produiran dolor.

Objectius:

El tractament kinésico considera l’ús de fisioteràpia, que busca disminuir el dolor i la inflamació que es produirà pel frec de la Banda iliotibial, pel que serà necessari l’ús de TENS (corrents analgèsiques), calor sobre la musculatura (compreses humides i calentes), fred sobre la inserció del tendó i un bon massatge.

Retorn a l’alta competició

Un cop realitzada la rehabilitació kinèsica, i abans de retornar als entrenaments de l’esport que practica, resultarà important determinar si l’esportista té un desequilibri muscular del seu tren inferior. Això es pot dilucidar a través d’una avaluació Isocinètica, la qual permetrà determinar en forma més objectiva els paràmetres musculars sobre els quals treballar amb el pacient.

 Tractament amb massatge de fisioterapia a Sant Cugat

Articles recents

Skip to content