Mans de Sant

Tracció en pinça dinàmica amb punters de Cool Roller

Els dolors d’esquena són una constant en els nostres dies gairebé el cent per cent dels adults a partir dels 30 anys ha patit alguna vegada aquest tipus de trastorn , un elevat percentatge d’aquests dolors es manifesten en la zona cervico-dorsal, sent una de les causes que més atenem els fisioterapeutes. Actualment hi ha diferents abordatges terapèutics per a tractar aquest tipus de malalties, un d’ells és el CTS (criomasaje terapèutic en sec), el CTS és una nova tècnica molt eficaç que uneix els beneficis de la crioterapia amb els del massatge terapèutic amb aquesta tècnica tractarem en aquest cas la cervico-dorsalgia.

Aquesta tècnica es realitza amb dos Cool Roller. Agafarem un Cool Roller amb cada mà per la part del coll, les mans i les espatlles els mantindrem relaxats , incidirem en el múscul del pacient amb un punter a uns 35 graus aprofundint en la pell del pacient per a tot seguit incidir amb el punter de l’altre CoolRoller formant una ondulació que tapés amb la pell de pacient el punter del primer CoolRoller, farem el gest d’ajuntar els dos punters i tirarem cap amunt amb els dos punters alhora, de manera que farem un petit pessic, per a realitzar aquest pessic ha d’haver-hi suficient pell entre els dos punters perquè la tècnica no resulti dolorosa ni desagradable.

Postura del terapeuta: El terapeuta ha de tenir el cos lleugerament inclinant cap al pacient, un punter queda per sota de l’altre i és el que fa el gest de pujar., l’esquena ha de romandre recta i les espatlles relaxades, els braços formaran un angle de 110 graus, el cos del terapeuta farà un moviment rítmic seguint el moviment de la mà.

Aquest moviment s’usa després d’haver treballat la zona a tractar amb altres tècniques que hagin estovat el teixit.

 Fisioterapeuta amb Cool Roller a Sant Cugat

Articles recents

Skip to content