Mans de Sant

Tècniques terapèuticas amb Cool Roller

El Cool Roller és un dispositiu desenvolupat pel fisioterapeuta Ivan Alòs. Aquest dispositiu té diferents punters, que són utilitzats per a executar diferents tècniques de massatge. Entre les tècniques bàsiques podem esmentar tres (són moltes més, però aquestes són les tècniques que has d’aprendre primer): pressió lliscant per a les fàscies, percussió del punt de gallet i fricció transversa de Cyriax.

Aquest vídeo t’explicarà breument les pautes que has de tenir en compte a l’hora d’utilitzar el Cool Roller. Per exemple: durant la tècnica de pressió lliscant per a les fàscies has de tenir en compte que la fàscia a treballar s’ha de trobar en lleugera tensió i el lliscament ha de ser d’1 cm/seg.

Durant la tècnica de percussió del punt de gallet s’ha de tenir en compte el tipus de punter a utilitzar i durant la tècnica de fricció transversa de Cyriax cal recordar que la pell ha d’estar lliure de lubrificants ja que el punter ha de treballar en una sola direcció sense relliscar en la pell.

Articles recents

Skip to content