Mans de Sant

Què hem de fer quan patim una lesió?

Quan acabem de patir una lesió, el més recomanable és deixar l’activitat que estàvem fent, i aplicar el fred el més aviat possible. Un cop produït el dany, es desencadena la inflamació com a defensa del cos, per tant, tots els factors que es van desenvolupant afavoreixen la lesió hipòxica secundària, és per això, que com més aviat posem el gel, abans reduirem el metabolisme de la zona, i per tant, l’àrea de lesió.

El fred també ens ajudarà a reduir l’edema, ja que en disminuir la lesió per hipòxia secundària, es generen menys residus tissulars, i també reduirà la capacitat dels vasos sanguinis per filtrar líquid i proteïnes, cap a la zona de la lesió, és a dir, disminuirà la permeabilitat dels vasos sanguinis. La importància d’aplicar el gel amb compressió, és ben fàcil d’entendre: la compressió efectua una pressió externa sobre la lesió, obligant al líquid de l’edema a drenar, accelerant la seva reabsorció i reduint el inflor.

La millor forma d’aplicar compressió, és posar el paquet de gel picat sobre la zona lesionada, i un embenat elàstic (de 15 cm d’ample) per sobre per mantenir la compressió; és recomanable mantenir-i-quatre hores com a mínim. En les estones en què no ens posem gel, hem de mantenir l’embenat elàstic a la zona lesionada per mantenir la compressió. I seguint amb el RICES, el “elevation” es refereix a elevar la zona lesionada per sobre del cor, aconseguint així disminuir la pressió hidrostàtica intracapilar, és a dir, reduïm la pressió que exerceix la sang en els capil·lars sanguinis, reduint el filtrat d’aquests , i en conseqüència ajudant a què es produeixi menys edema. Pel que fa al repòs, sempre ha de ser relatiu a la lesió, el seu metge o fisioterapeuta li indicarà quin tipus de repòs realitzar, però a grans trets, és recomanable no realitzar cap activitat o moviment que provoqui dolor; i quan estiguem movent-nos o fent exercicis de rehabilitació, només moure fins al punt de dolor, mai anar més enllà, ja que correm el risc de tornar-nos a lesionar; el dolor és l’alarma que té el cos per avisar-nos que alguna cosa no està bé.

I … quant de temps hem d’aplicar el gel ?, amb quina freqüència? En aquest punt esmentarem que hi ha diverses teories, revisant la literatura sobre el tema, els paràmetres de temps en què coincideixen més professionals són: aplicar un paquet de gel a la lesió (no en lesions amb ferida oberta) uns 30 minuts cada 2 hores durant les 24h / 48h següents a patir el traumatisme. Quan anem a dormir no cal aplicar el gel, simplement anar al llit amb l’embenat elàstic lloc i intentar mantenir la zona elevada per sobre del nivell del cor.

Articles recents

Skip to content