Mans de Sant

Percussió i estirament del punt gallet amb Cool Roller

Els dolors d’esquena són una constant en els nostres dies gairebé el cent per cent dels adults a partir dels 30 anys ha patit alguna vegada aquest tipus de trastorn, un elevat percentatge d’aquests dolors es manifesten en la zona cervico-dorsal, sent una de les causes que més atenem els fisioterapeutes.

Actualment hi ha diferents abordatges terapèutics per a tractar aquest tipus de malalties, un d’ells és el CTS (criomassatge terapèutic en sec), el CTS és una nova tècnica molt eficaç que uneix els beneficis de la crioterapia amb els del massatge terapèutic amb aquesta tècnica tractarem en aquest cas la cervico-*dorsalgia. En Mans de Sant el centre de fisioteràpia de referència a Sant Cugat del Vallès utilitzem aquesta tècnica En aquesta tècnica de percussió i estirament del punt gallet es comença allargant passivament el múscul fins a l’inici de la resistència. En primer lloc el terapeuta localitza el punt gallet a tractar, una vegada localitzat es col·loca el punter del Cool Roller damunt (envoltant el coll del Cool Roller amb el primer i segon dits), es pressiona i es fixa amb una pressió constant, a continuació amb la segona i tercera falanges de la mà que queda lliure, es percute de manera suau l’esfera posterior del Cool Roller, les mans sempre han d’estar relaxades i la percussió no ha de ser forta.

Pressionar i percutir

Amb aquesta tècnica aconseguim pressionar el punt gallet alhora que al percutir-lo li enviem una vibració que fa que baixi el llindar del dolor ràpidament. Aquesta tècnica és molt efectiva i pot utilitzar-se després de les tècniques de pressió lliscant per a enlairar fàscies. Un mateix punt gallet es pot percutir fins a uns 20-30 a raó de 1-2 percussions per segon , un mateix punt Gallet pot percutirse fins a tres vegades, es pot percutir un punt gallet, buscar un altre percutirlo, i tornar a percutir l’anterior, fent un circuit.

Durant la percussió d’un mateix punt gallet, pot canviar de velocitat i d’intensitat.

 Cool Roller massatge amb fisioterapia a Sant Cugat

Articles recents

Skip to content