Mans de Sant

Lligaments de la columna vertebral

A Mans de Sant, el centre de fisioteràpia de referència a domicili a Sant Cugat del Vallès, som experts en el tractament dels lligaments. En aquest article expliquem els lligaments de la columna vertebral.

Lligament longitudinal anterior

És una banda ampla i fibrosa que corre al llarg de la superfície anterior de cossos

vertebrals i discos intervertebrals. S’estén des de l’os occipital fins a la

superfície anterior del sacre. Estabilitza els cossos vertebrals anteriorment i refuerza la paret anterior dels discos intervertebrals; a més prevé la hiperextensión de la columna vertebral.

Lligament longitudinal posterior

És una banda fibrosa i estreta que corre al llarg de la superfície posterior dels

cossos vertebrals i discos intervertebrals dins del canal vertebral. S’estén des del crani al sacre; prevé la hiperflexión de la columna vertebral.

Lligament groc

Són bandes elàstiques petites i amples que corren entre làmines de vèrtebres

adjacents. Estan formats principalment de teixit elàstic groc. En la línia mitjana existeixen petites esquerdes que permeten el pas de venes des dels plexes venosos vertebrals interns als externs. Aquests lligaments ajuden a mantenir la postura normal i les curvatures de la columna vertebral.

Lligaments interespinosos

Són membranosos i relativament febles. S’estenen entre les arrels i vèrtexs dels

processos espinosos. Estan més desenvolupats a la regió lumbar.

Lligaments supraespinosos

Són lligaments forts semblances a un cordó; s’estenen al llarg dels vèrtexs dels

processos espinosos des de C7 fins al sacre, augmentant de gruix de dalt a baix.

Superiorment es continuen amb el lligament nucal i anteriorment amb els lligaments

interespinosos.

Lligament nucal

Correspon al lligament supraespinós engrossit de la columna vertebral superior

(C1-C6); forma un septe mig triangular entre els músculs de cada costat del coll posterior.

Lligaments intertransversos

S’estenen entre processos transversos adjacents; són importants només a la regió

lumbar.

 Sessió de fisioterapia en la columna a Sant Cugat

Articles recents

Skip to content