Mans de Sant

La rehabilitació de l’esquinç de turmell amb fisioteràpia

Qui més qui menys tots hem sofert torçades d’intensitat variable que li ha forçat a parar l’activitat durant uns dies i fins a alguna setmana. El turmell és la peça clau per a afrontar descensos amb seguretat, perquè el nostre terreny de joc es caracteritza per ser un mitjà irregular i en moltes ocasions inestable. Un error en la trepitjada, una distracció i el turmell és la principal víctima. En el número anterior de Mans de Sant, el centre de fisioteràpia de Sant Cugat del Vallès i a domicili, presentem el tractament. En aquesta segona part, descrivim els exercicis de rehabilitació.

En la sèrie d’articulacions que intervenen en la carrera a peu, el turmell és la que suporta major càrrega, ja que tot el pes del cos reposa sobre aquesta. A més, el turmell és el responsable de mantenir una certa estabilitat del cos en la seva progressió; és, per dir-ho així, l’element estabilitzador capaç de compensar les irregularitats del sòl. No obstant això, aquestes irregularitats poden imposar unes condicions massa exigents per al funcionament normal d’aquesta articulació: seria el cas de descensos tècnics i pedregosos, però també altres situacions, com a baixes condicions de llum (corrent de nit o amb mal temps), factors ambientals diversos, com la humitat que pot convertir el terreny en una veritable pista de patinatge, o una lleugera capa de neu que amagui algun forat o pedra. I, perquè no, la mera distracció del corredor, provocat per la falta d’atenció a causa del cansament, per aixecar la vista en o moment inadequat i una llarg etcètera de situacions. Ja parlem en el número anterior del tractament de l’esquinç de turmell. Ara toca el torn a la seva rehabilitació mitjançant exercicis específics.

És fonamental entendre que si un es vol curar bé, cal conscienciar-se que no sols és important el treball que realitza el nostre fisioterapeuta, sinó que cal treballar a casa i efectuar els exercicis diàriament.

Hi ha diferents tipus d’exercicis els quals es desenvolupen segons la seva intensitat:

Exercicis isomètrics: treballen la força sense que hi hagi moviment de l’articulació.

Exercicis concèntrics i excèntrics en descàrrega: milloren la força i hi ha moviment de l’articulació, encara que el peu no està aguantant el pes del cos. Se sol treballar amb cintes elàstiques, pesos o fins i tot resistència manual efectuada pel fisio.

 Un fisioterapeuta tractant un turmell a Sant Cugat

Articles recents

Skip to content