Mans de Sant

La fisioterapia és essencial a la rehabilitació cardíaca

Les malalties cardiovasculars, aquelles que afecten el cor o al sistema circulatori, són la primera causa de mort a Espanya, on costen la vida cada any a prop de 119.000 persones -el 26,4% del total de defuncions– i a gairebé 18 milions d’éssers humans a tot el món.

Aquestes patologies provoquen el 17% de les baixes laborals a Espanya, segons dades de la Fundació Espanyola del Cor. A més, poden generar incapacitat si es barregen factors com la pròpia naturalesa de l’episodi i una deficient recuperació.

La reducció de la incidència d’aquestes malalties es basa en el control dels factors de risc cardiovascular modificables (dislipèmia, diabetis, hipertensió, tabaquisme, estrès, obesitat i inactivitat física, principalment).

Moltes persones, després d’un episodi cardiovascular, poden sofrir fatiga, cansament o seqüeles que els impedeixin fer esforços o fins i tot activitats quotidianes. En aquests casos, el fisioterapeuta serà el professional encarregat de dissenyar i supervisar un tractament que busca la millora d’aquestes capacitats.

Segons els fisioterapeutes, encara que el tractament es personalitza en funció de les necessitats de cada pacient, com a orientació general, cada sessió consta de:

Una part inicial d’escalfament dels grans grups musculars, exercicis respiratoris, exercicis d’enfortiment, exercici aeròbic, exercicis d’estirament i relaxació;

Es recomana realitzar exercicis de força de dues a tres dies a la setmana, combinat amb tres a cinc dies d’exercici cardiorespiratori;

Entre 150 i 300 minuts d’activitat moderada, l’equivalent en activitat intensa -entre 75 i 150 minuts- o una mescla d’ambdues;

Cada pacient ha de mantenir els seus hàbits saludables i realitzar el programa d’exercicis durant tota la vida. El seu fisioterapeuta especialitzat en rehabilitació cardíaca li donarà les pautes i li acompanyarà en tot el procés, aconsellant-li tant en la realització correcta d’exercicis com en les opcions que té, per a motivar-li i portar un adequat control del programa.

Per a conèixer més consells essencials, consulti la web de Mans de Sant, el centre de referència de fisioteràpia a Sant Cugat.

 Fisioterapia en Sant Cugat como rehabilitación

Articles recents

Skip to content