Mans de Sant

La fisioteràpia, clau en la rehabilitació de la Covid

Els fisioterapeutes, com a experts en moviment, són els encarregats d’orientar a les persones sobre l’exercici terapèutic més apropiat, per a contribuir a la seva recuperació. Les persones que han patit Covid-19 sever necessiten rehabilitació i fisioteràpia per a recuperar-se dels efectes de la malaltia i del suport de ventilació i oxigenació rebut, així com la prolongada immobilització i repòs en el llit. Les conseqüències solen ser: deterioració de la funció pulmonar, feblesa muscular severa, rigidesa articular, fatiga, limitacions en la mobilitat i habilitat per a realitzar activitats quotidianes, deliri i altres trastorns cognitius, dificultar per a deglutir i comunicar-se, trastorns mentals i necessitat de suport psicològic.

La recuperació d’una malaltia greu porta temps i la Fisioteràpia contribueix mitjançant la mobilització primerenca i l’inici de l’activitat del pacient, aplicació d’exercicis simples, retorn a l’activitat quotidiana, recuperació pulmonar, maneig de la dispnea i la fatiga, així com trobar l’equilibri entre l’activitat i el repòs. Cal destacar que fins al 10% de les persones recuperades de Covid-19 poden desenvolupar la Síndrome d Fatiga postviral (SPV), que requereix ser tractada amb una apropiada rehabilitació. L’exercici, elaborat en funció de les necessitats de cada pacient, és molt important en la recuperació dels pacients amb Covid-19.

L’exercici terapèutic ajuda a millorar l’estat físic, disminueix la dispnea, incrementa la força muscular, millora l’equilibri i la coordinació, redueix l’estrès i millora l’humor i el pensament, augmenta la confiança i millora l’energia. L’exercici ha d’estar compost per exercicis curts i regulars, combinats amb descans. El Covid-19 ha afectat la interacció presencial amb els professionals de la salut, inclosos els fisioterapeutes.

Per aquesta raó, la telemedicina pot ser un suport fonamental als mètodes convencionals per a millorar l’estat físic i el dolor, en un ampli espectre de trastorns múscul esquelètics. La telemedicina permet l’accés a l’assistència des de qualsevol lloc, possibilitant que les persones siguin més independents i eliminant el risc de contagi.

Articles recents

Skip to content