Mans de Sant

Indiba per a reestructurar el teixit connectiu

El tractament d’Indiba per a la rehabilitació se centra en accelerar els mecanismes naturals de reparació del teixit perquè d’una forma innòcua i segura, el pacient es recuperi el més aviat possible. Tant en patologia aguda com crònica l’objectiu fonamental del tractament es focalitza en la reducció del dolor, la inflamació i en accelerar els processos de curació. En Mans de Sant, el centre de fisioteràpia dereferencia a Sant Cugat del Vallès, s’utilitza aquesta eina des de fa molts anys per tractar diferents tipus de patologia. En aquest cas, expliquem de quina manera actua en les fàscies. L’exclusiva gamma d’elèctrodes miofascials del tractament Indiba incrementa dràsticament la hidratació alhora que es reestructura el teixit connectiu.

Què és la fàscia?

La fàscia és un entramat tridimensional de teixit connectiu format principalment per substància fonamental i cèl·lules lliures que donen forma i estructura al cos humà.

Per la seva complexa estructura en forma de matriu ininterrompuda que connecta totes les estructures del sistema musculoesquelètic, està involucrada en la majoria de patologies. L’entesa anatòmic, funcionament i abordatge terapèutic pot ser una tècnica fonamental de treball per al fisioterapeuta.

Com actua?

EFECTES

  • Indiba reforça l’estructura tridimensional del teixit connectiu, substrat fonamental de les fàscies

  • Millora encara més l’elasticitat tissular

  • Augmenta el metabolisme cel·lular i la reconstrucció del teixit

  • Incrementa la reabsorció venosa i limfàtica

BENEFICIS

  • Facilita el treball del professional

  • Incrementa l’efectivitat dels tractaments

  • Focalitza l’acció terapèutica a la zona de restricció

Articles recents

Skip to content