Mans de Sant

Experts en fisioteràpia de punció seca ecoguiada

A Mans de Sant la formació contínua és una de les nostres prioritats. Per ser el centre de referència de fisioteràpia a Sant Cugat, els nostres fisioterapeutes han d’estar renovant constantment els seus coneixements. Només d’aquesta manera poden donar el millor servei als pacient utilitzant les tècniques que més s’adaptin a les seves necessitats.

En aquest sentit, avui han assistit al curs per a experts organitzat per Fisiofocus sobre punció seca ecoguiada a la Columna Cervical i Lumbar que ha impartit César Fernández de las Peñas.

En els últims anys s’ha incrementat l’interès i l’ús de l’ecògraf a la fisioteràpia. La punció seca és una tècnica que es beneficia, en alguns casos, de l’ús de l’ecògraf per poder accedir de manera segura a zones amb risc de danyar estructures sensibles. Aquest curs ha aprofundit en els principis terapèutics de la punció seca ecoguiada com a tècnica complementària a altres tècniques fisioterapèutiques. En el curs s’han tractat aquells músculs de la regió crani-cervical i lumbar mitjançant abordatge ecoguiat.

En primer lloc, s’han tractat les bases de l’ecografia muscular i punció seca ecoguiada: els avantatges i els inconvenients. Després s’ha incidit en la identificació d’estrucutres musculars, tendinoses, fascials i vasculars. A continuació, la sessió ha tractat la punció seca ecoguiada de la regió lumbo-pèlvica: piramidal, quadrat crural, quadrat lumbar,psoes, l’oblic intern i extern, multifidos lumbars i la correlació punció seca ecoguiada i control motor. Finalment, el curs ha tractat la Punció seca ecoguiada de la regió crani-cervical i ATM: Multifidus cervicals, Oblic inferior (suboccipital), Pterigoïdal lateral i medial digàstric, milohioideo.

Ampliar els coneixmements del fisioterapeuta

D’aquesta manera s’ha assolit l’objectiu d’ampliar els coneixements del fisioterapeuta sobre la punció seca per a l’ús de l’ecògraf en l’abordatge dels punts gallet miofascials en els músculs relacionats amb altres estructures anatòmiques sensibles de la regió crani-cervical i lumbopèlvica.

 Sessió de fisioterapia amb punció seca a Sant Cugat

Articles recents

Skip to content