Mans de Sant

Exercicis per treballar la faixa abdominal

Us ensenyarem a treballar l’abdomen i a fer abdominals sense que rebin

tanta pressió les visceres, la bufeta… Hi ha diferents posicions que sempre s’han

de realitzar amb l’esquena ben col·locada.

Exercici 1: Estireu-vos boca per amunt amb els genolls flexionats i les mans

darrere el clatell, com si alhora us estiressin pels colzes. Abans de començar

l’exercici, agafeu aire i expulseu-lo (no ha de quedar aire als pulmons en el

moment de fer l’abdominal). Tot seguit, amagueu la panxa. Cal realitzar aquest

exercici en apnea, és a dir, aguantant la respiració. En aquesta posició, a més

d’enfortir la musculatura abdominal, treballem les cames i l’equilibri.

Exercici 2: Poseu-vos drets amb els peus paral·lels (la separació entre tots

dos, més o menys, ha de ser de la llargada d’un peu) i els genolls lleugerament

flexionats. Col·loqueu-vos les mans darrere el clatell, com si alhora us

estiressin pels colzes, i porteu tot el pes del cos cap a les puntes dels peus.

Abans de començar l’exercici, agafeu aire i expulseu-lo. Tot seguit, amagueu la

panxa aguantant la respiració. Si és possible, cal aguantar la respiració de 20 a

30 segons. Cadascun d’aquests exercicis s’hauria de repetir unes 8 vegades.

Amb aquest exercici treballem els oblics.

Exercici 3: Estireu-vos boca per amunt amb els genolls flexionats. Tot seguit,

amb la mà dreta, intenteu oposar resistència al genoll esquerre, al mateix

temps que aguanteu la respiració. És aconsellable realitzar aquest exercici 8

vegades amb cada cama. Serveix per treballar els abdominals oblics.

Aquests exercicis es fan de manera estàtica, sense moviment del cos (són

isomètrics). Però els abdominals també es poden fer amb un cert moviment del

cos, sempre tenint cura del nostre control pèlvic (amb retroversió pèlvica, és a

dir, de manera que la zona lumbar estigui en contacte amb el terra en tot

moment) i traient l’aire quan fem el moment, és a dir, l’exercici abdominal.

 exercicis de fisioterapia per fer abdominals

Articles recents

Skip to content