Mans de Sant

Els centres de fisioteràpia seguim oberts

Davant les consultes en referència a la possible afectació que les noves mesures adoptades pel Govern per fer front a la pandèmia de la Covid-19 poden tenir sobre l’activitat professional de les i els fisioterapeutes, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya comuniquem que s’ha publicat la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre sobre mesures en matèria de salut pública.

A l’article 5 d’aquesta resolució s’indica que les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. Per tant, L’ACTIVITAT DE LES i ELS FISIOTERAPEUTES NO ES VEU AFECTADA PER AQUESTA PROHIBICIÓ. Tot i això, i com no podria ser de cap altra manera, caldrà complir els protocols de seguretat, higiene, distància, ventilació, gel i mascaretes com fins ara, de forma encara més escrupolosa si cal.

Mans de Sant com a centre de fisioteràpia col·legiat es manté obert amb els mateixos horaris i tractaments, excepte els de fisioestètica facial.

En el cas de l’organització d’activitats grupals, dependrà de les característiques de cada activitat, així doncs:

Les activitats terapèutiques es podran acollir a l’excepció abans esmentada, sempre i quan compleixin amb les indicacions del PROCICAT.

Les activitats NO terapèutiques s’hauran de regir pel que disposa l’article 8 respecte de les instal·lacions i els equipaments esportius, és a dir, es poden utilitzar sempre que es garanteixi que no se supera el 50% del seu aforament, que hi hagi control d’accés i es compleixin les indicacions del PROCICAT.

Articles recents

Skip to content