Mans de Sant

El dolor a les zones gallet

El dolor difús i profund o agut i a punta de dit que desperta la palpació indica l’acumulació de metabòlits en un múscul esgotat per l’esforç. Aquest procés s’aguditza sempre que hi ha congestió i isquèmia.

Quan els nòduls es cronifican poden convertir-se en zones de desencadenament que actuen sobre el cos com us estrès i poden donar lloc espontàniament a irritació, dolor o sensacions anormals en una altra regió del cos que es coneix com a àrea “diana”.

Aquestes zones gallet i l’àrea diana posseeixen la mateixa innervació i a més estan connectades a través del sistema nerviós vegetatiu. Les zones gallet poden activar-se i causar moviments reflexos en absència de tota palpació. Les conseqüències reflexes i els trastorns funcionals que apareixen en una zona del cos allunyada d’una zona gallet són els següents: sensibilitat exagerada al dolor provocat per la pressió, espasme feblesa o tremolors de la musculatura voluntària, hipertonía o hipotonia dels músculs voluntaris que afecten principalment els vasos sanguinis, els òrgans viscerals i les glàndules.

Aquestes alteracions es manifesten a través dels músculs involuntaris sota la forma, per exemple, de canvis en la quantitat de secreció de glàndules oculars, bucals i de l’aparell digestiu, com a trastorns de les funcions excretores.

A vegades, les zones gallet romanen latents i només produeixen sensacions anormals, gairebé sempre dolors, quan es comprimeixen o es manipulen els teixits on estan localitzades. Les zones gatell aquest troben principalment en els músculs contrets, però poden localitzar-se en qualsevol teixit.

En alguns casos una cicatriu pot actuar com una zona gallet i si no es descobreix ni es tracta poden aparèixer símptomes reflexos en altres regions. El teixit on s’assenteixi la cicatriu ha de palpar-se a la recerca d’adherències i de zones de hiperestesia que s’irriten en palpar la pell.

 masaje con fisioterapia en las zonas gatillo en Sant cugat

Articles recents

Skip to content