Mans de Sant

El criomassatge, aplicacions del fred terapèutic

El criomassatge consisteix en l’aplicació del massatge local per mitjà del gel o un altre agent que conservi la temperatura freda. A Mans de Sant, des del nostre centre de Sant Cugat del Vallès, som experts en aquesta tècnica de fisioteràpia.

Les tècniques miofascials, de punts gallet i Cyriax, són tècniques profundes, la majoria de vegades, després de treballar amb aquestes tècniques el pacient pot sentir dolor fins a 36 hores després del tractament a causa dels microtraumas (necessaris per a la reparació del teixit lesionat) juntament amb la calor que produeix el massatge, això pot donar lloc a una moderada resposta inflamatòria en alliberar a la zona mediadors del tipus de la histamina i prostaglandines.

Aplicant criomassatge refredarem els teixits obtenint una vasoconstricció que al seu torn estimularà l’alliberament d’endorfines contrarestant d’aquesta manera el dolor, es reduirà el metabolisme, desinflamant la zona tractada i relaxant la musculatura, aconseguint una més ràpida recuperació dels nostres pacients.

Abans de parlar en profunditat del de criomasaje i de les seves modalitats, hem de situar-nos; la paraula criomasatge ve de criar = fred i de massatge, el criomassatge s’engloba dins de la crioteràpia, la crioteràpia és l’aplicació de fred com a agent terapèutic.

La crioteràpia fa servir molt diversos sistemes i té com a objectiu la reducció de la temperatura de l’organisme, ja que aquesta reducció comporta una sèrie d’efectes fisiològics beneficiosos en diverses patologies.

En crioteràpia, hi ha diverses tècniques d’aplicació: Bosses de gel, banys freds, banys de contrast, aigua freda, embolcalls fredes amb aigua o alcohol, immersió en aigua amb gel, cambra freda, criocinesiterapia: combinació de crioteràpia i quinesiterapia, dolls freds, aerosols, aplicació de neu carbònica, clorur d’etil, maniguets refredadors, fluorur de metil, compreses fredes. També massatge amb un agent fred (criomasaje), massatge amb bossa de gel picat, massatge amb glaçó de gel, massatge amb aparatologia específica (Cool Roller, etc.)

Dins dels efectes fisiològics que es persegueixen amb la crioteràpia estan: disminució de la temperatura i metabolisme tissular, disminució del flux sanguini, disminució de la inflamació i l’edema, disminució del dolor i l’espasme muscular.

 Massatge amb fisioterapia de Cool Roller

Articles recents

Skip to content