Mans de Sant

El 76% dels que visiten un fisioterapeuta, satisfets

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha fet públic avui els resultats del primer “Baròmetre de la Salut i la Fisioteràpia a Catalunya”, realitzat a partir d’una enquesta a 2.000 catalans i catalanes d’entre 18 i 65 anys. Els resultats del Baròmetre es donen a conèixer aquesta setmana en la qual el Col·legi celebra el Dia de la Fisioteràpia a Catalunya. L’enquesta demostra, d’una banda, l’alta prevalença de les patologies musculars o articulars en la salut de la ciutadania de Catalunya.

Bona salut, però un 69 % dels catalans ha tingut problemes musculars o articulars

Tres de cada quatre catalans declaren tenir bona salut. Malgrat tot, aquesta percepció empitjora significativament a mesura que augmenta l’edat (només un 65 % entre els 55-65 anys), creixent les preocupacions pels problemes articulars i ossis (40 % entre els 55-65 anys i 31 % entre els 45-54 anys).

A Catalunya, més de dos terços de la població, un 69 %, ha patit en algun moment problemes musculars o articulars. Amb aquest alt nivell de prevalença, el fet que un 44 % de les persones que en pateixen vagin directament al metge de capçalera explica en bona part que el sistema tingui problemes per assumir el gran volum de consultes.

De la resta de professionals de la salut que poden atendre les patologies musculars, un 20% decideix anar al fisioterapeuta mentre que un 18% es decanta pel traumatòleg. Aquesta tendència es reverteix a la franja d’edat més gran, en la qual gairebé el 24% prefereix anar al traumatòleg en primera instància. En conjunt, els majors de 55 anys, es dirigeixen significativament més al metge de capçalera i al traumatòleg, abans que al fisioterapeuta (10%). En canvi, els joves prefereixen anar al fisioterapeuta en un 29% dels casos.

El 76% de les persones tractades per fisioteràpia valoren positivament l’atenció

La valoració dels serveis de fisioteràpia és molt bona o bona (76%) segons els usuaris. En el 54% dels casos, aquest servei es presta en consulta privada, en un 24% en mútues i només un 27% es fan en centres públics (un 14% en CAPs i un 13% en hospitals).

D’entre les persones que visiten el fisioterapeuta, la freqüència de visites a l’any és d’una mitjana de 5. Un 13% hi va més de 10 vegades a l’any i un 27% entre 5 i 10 vegades.

Les dades del Baròmetre ens diuen que les principals preocupacions de salut dels catalans són els problemes musculars (29%) i problemes articulars o ossis (27%). A continuació ja tenim els problemes mentals (25%) seguits dels problemes digestius i els problemes metabòlics, ambdós esmentats per un 24% dels entrevistats.

Si analitzem aquesta pregunta per grups d’edat veiem com els problemes ossis preocupen més a la gent gran mentre que un 35% dels joves mostren més preocupació pels problemes mentals.

 La feina del fisioterapeuta és essencial

Articles recents

Skip to content