Mans de Sant

Criomassatge Terapèutic en Sec per combatre l’estrès

L’estrès es pot definir com la reacció de l’organisme als efectes estressants, que són capaços d’alterar l’equilibri fisiològic del cos (homeòstasi). La noció biològica d’estrès va ser ideada per e metge canadenc Hans Selye (1984) que va utilitzar el terme ” stress “per desgranar el resultat o l’efecte produït pels agents estressants en actuar sobre el cos.

Una altra idea expressada per Selye és la de la “síndrome general d’adaptació”, que pot definir-se com una resposta inespecífica de l’organisme a l’estrès (Traber, 1977). Es sosté que aquesta resposta consta de tres etapes:

1. Fase d’alarma

Aquesta primera fase d’alarma (de lluita o fugida), l’organisme reconeix l’agent estressant i respon produint les hormones necessàries per neutralitzar-lo. Aquestes hormones són el cortisol i les catecolominas.

El cortisol (hidrocortisonas) és una hormona corticosuprarrenal íntimament relacionada amb la cortisona, i regula el metabolisme dels greixos, a carbohidrats, sodi, potassi i proteïnes. Les concentracions de cortisol a la saliva i orina s’utilitzen com a indicadors de l’estrès.

Les catecolominas (norepinefrina, epinefrina, dopamina) són les principals substàncies que es produeixen en relació a l’estrès. Les dues primeres tenen una influència important sobre el sistema nerviós i cardiovascular, el metabolisme basal, la temperatura i la musculatura llisa.

Possiblement el Criomassatge Terapèutic en Sec amb Cool Roller té una resposta tan positiva en els pacients tractats de la zona superior de l’esquena, quasi tot ells pateixen un alt grau d’estrès, amb el fred s’activa la norepinefrina i l’epinefrina, hormones que lluiten contra l’estrès i la inflamació.

Els nivells urinaris de les catecolominas també s’usen com a índex d’estrès.

2. Fase de resistència

Durant la fase de resistència o adaptació. Durant ella, l’organisme tracta de restablir el seu equilibri fisiològic i de neutralitzar els efectes perjudicials de l’agent estressant. Quan la influència d’aquest agent és breu o poc intensa, els símptomes aguts de l’estrès disminueixen o desapareixen, però si l’estrès té conseqüències intenses i prolongades, es debilita la capacitat de l’organisme per adaptar-se.

3. Fase d’esgotament

A la tercera fase l’organisme està esgotat i no pot respondre a l’estrès. Aquesta debilitat li torna susceptible a l’atac d’afeccions com ara els trastorns emocionals, alteracions cardiovasculars, problemes renals i certes classes d’asma.

Una intensa resposta bioquímica a l’estrès és l’elevada resposta al cortisol i catecolamines. En un estudi realitzat es van mesurar les concertacions d’aquestes hormones abans i després d’aplicar massatges. Les concentracions de cortisol van baixar sempre després del massatge mentre que les catecolominas van romandre estables) Acolet et al., 1993).

 Massatge amb fisioterapia a Sant Cugat

Articles recents

Skip to content