Mans de Sant

Consells de fisioteràpia per alleujar el bruxisme

El bruxisme és un trastorn que consisteix a estrènyer i grinyolar les dents de manera involuntària i regular, tant al llarg del dia com durant la nit, la qual cosa pot causar danys en les dents, desgast de l’esmalt, dolors musculars en la zona de la mandíbula i fins i tot dolors freqüents de cap. Mans de Sant, centre de fisioteràpia de referència de Sant Cugat del Vallès, es fa ressò dels consells de fisioterapeutes per a tractar aquesta patologia.

La fisioteràpia tracta el dolor de la mandíbula, l’articulació i tota la musculatura relacionada per a restaurar el moviment i contribuir eficaçment a reduir el dolor.

El bruxisme està desencadenat, bàsicament, per factors psicosocials ja que vivim en una societat amb un alt percentatge d’estrès i ansietat. A més del desgast de les dents, també pot generar marques en els llavis per estrènyer amb les dents i en la zona de la galta, dolor en l’articulació temporomandibular (ATM), en la zona superior de la mandíbula, pròxima a cau d’orella, o hipertròfia del múscul masseter, en l’àrea de la galta de pa.

L’acció dels fisioterapeutes intervé en totes aquestes àrees al cap del pacient. A més, tota la regió mandibular està connectada amb la columna cervical, per la qual cosa els fisioterapeutes també tracten aquesta zona una vegada valorats els símptomes.

Els fisioterapeutes de La Rioja aconsellen una sèrie de pautes bàsiques per a alleujar aquest trastorn involuntari que es genera en el cervell com un estímul automatitzat, igual que caminar o respirar:

Vigila on col·loques la llengua quan estàs en repòs. Hauria d’estar recolzada en el paladar superior darrere de les dents.

Evita que els incisius superiors i inferiors estiguin en contacte.

Revisa quant obres la boca. El normal seria que cabessin uns tres dits entre els incisius de dalt i els de baix.

Un exercici senzill per a relaxar aquesta regió és mantenir la pressió amb els dits en el musculo masseter alhora que obrim una mica la boca. Posteriorment llevem la pressió per a tancar la boca i repetim sense generar dolor.

 Massatge amb fisioteràpia pel bruxisme

Articles recents

Skip to content