Mans de Sant

Combatre el dolor crònic amb fisioteràpia

El dolor crònic és un problema de salut que afecta una de cada cinc persones al món, que viuen el seu dia a dia amb algun tipus de dolor constant i difícil de tractar i eliminar. En ocasions, el dolor crònic no té una causa aparent que l’expliqui, cosa que porta a molts pacients a patir-lo sense possibilitat de curació. En d’altres, el dolor és provocat per patologies concretes que poden ser difícils de tractar, com l’artrosi o la fibromiàlgia.

Mans de Sant, el centre de fisioteràpia de referència a Sant Cugat del Vallès, vol divulgar que la percepció del dolor té un component subjectiu, que provoca que algunes persones tinguin menys tolerància al dolor i que d’altres puguin suportarlo millor. Tot i això, el cert és que el dolor crònic pot arribar a ser molt incapacitant. Per això, i per contribuir a millorar la qualitat de vida dels afectats. La fisioteràpia ajuda a tractar el dolor crònic.

Els pacients han de saber comprendre millor què és el dolor i com funciona, ja que és un mecanisme que té el cos per alertar que alguna cosa no marxa bé, en línies generals. El problema rau en què, de vegades, el dolor deixa d’exercir aquesta funció protectora i es queda ‘activat’ de forma constant. Es considera dolor crònic aquell amb una durada d’entre 3 i 6 mesos, i que no respon bé, o deixa de fer-ho progressivament, als tractaments més freqüents, sense que hi hagi un motiu que ho expliqui millor.

Comprendre el dolor amb els fisioterapeutes

En aquest sentit, comprendre bé la neurobiologia del dolor és essencial per perdre la por al dolor i als moviments que fan augmentar-lo, però que també poden ajudar a la recuperació. Els i les fisioterapeutes recomanem contactar amb un professional que faci una valoració del pacient i encaminem els pacients a millorar la mobilitat, la força, l’equilibri, etc. i, amb això, tant la percepció del dolor com la seva pròpia evolució.

Els avenços en neurociències permeten comprendre millor què és el dolor i com combatre’l des del punt de vista de l’autoeficàcia, que porta els pacients a adaptar-se millor als canvis en el sistema nerviós i les alteracions en els mecanismes de control que provoca el dolor crònic. Els estímuls cognitius, sensorials i motors proporcionats en el tractament permetran, gràcies a la guia del fisioterapeuta, revertir aquests canvis en el sistema nerviós per reconduir, en la mesura del possible, el dolor i la seva percepció.

A més, els fisioterapeutes recomanen provar diferents tècniques per tractar el dolor crònic, entre les quals la teràpia manual, termoteràpia, electroteràpia, la fisioteràpia invasiva, l’estimulació transcranial o l’ús de mètodes de representació del moviment com la realitat virtual en el tractament del dolor. Eines que es prescriuen en funció de les condicions físiques i psicològiques del pacient, i del potencial benefici que podrien proporcionar-li per millorar la qualitat de vida dels milions de persones que conviuen cada dia amb el dolor.

 Fisioterapia a Sant Cugat del Vallès

Articles recents

Skip to content