Mans de Sant

Així tractem els lligaments lesionats

Per al bon funcionament del centre és molt important seguir els protocols, d’aquesta manera els pacients sabran a cada moment que qualsevol persona de l’equip de Mans de Sant li pot seguir el tractament en cas que sigui necessari, ja que donem prioritat a seguir una freqüència lògica del tractament.

Segons la llei d’Hilton els nervis que intervenen en una articulació també es dirigeixen als músculs que mouen aquesta articulació i la pell que cobreix les insercions d’aquests músculs.

Segons aquesta llei podem treure la conclusió que si un lligament no està en condicions, és a dir, que té trencaments fibril·lars, i com conseqüència d’això en la zona resideixen substancies pro inflamatòries i irritants com la histamina, la bradicina, etc… el múscul que està just damunt d’aquest lligament o que mou l’articulació, es tibarà per a no permetre que es lesioni més, de tal forma que el múscul estarà en constant contracció, amb el malestar i dolor que això comporta (contractura, falta d’irrigació, falta d’elasticitat, inflamació, dolor), d’altra banda l’articulació de les vèrtebres es pot veure afectada. És a dir, que si el múscul de damunt de l’articulació està en constant contracció, les carillas articulars es poden pegar i deixar d’haver-hi moviment entre elles, és el que es coneix com a lesió osteopática, quan s’allibera aquesta articulació fa l’espetec típic que tots coneixem.

Bé, com podem comprovar, tot això és un cercle viciós. Existeixen tècniques que per a solucionar el problema recorren a les manipulacions, és a dir, se separen les carillas articulars de manera brusca amb l’objectiu d’alliberar aquestes carillas, en el nostre protocol no incloem aquest tipus de manipulacions perquè creiem que, segons la nostra filosofia, pot ser perjudicial, ja que per a fer una manipulació hem de portar al màxim d’estirament els lligaments que recobreixen la càpsula de tal manera que si aquest lligament ja està lesionat, amb l’estirament el podem lesionar encara més, en un primer moment pot ser que alleugi, però més endavant podem tenir dolors més freqüents i recurrents i perjudicar els lligament de la càpsula que es pot laxar, i per tant com a contrapartida els músculs es tibaran per a substituir el lligament.

Tot això ocorre amb molta freqüència, i per això en Mans de Sant apliquem protocol de tractament d’acord amb la nostra filosofia, és a dir:

  • Som caçadors de lligaments lesionats. Sempre hem de mirar si hi ha lligaments que siguin susceptibles de ser treballats!

  • Hem d’aportar sang a la zona. Amb la sang aportem nutrients i oxigen als teixits i fem que s’eliminin les substancies pro inflamatòries i irritants.

  • Elastifiquem els teixits, però sempre que el lligament estigui bé; és a dir, si no està bé, estirarem un múscul que està en constant contracció per a protegir precisament un lligament i amb l’estirament o manipulació podríem perjudicar encara més la condició.

  • Exercitarem el múscul, els músculs que no s’usen o s’usen malament perden força i contractibilidad, és per això que mitjançant els exercicis de força podem ajudar al normal i més eficaç treball d’aquest.

Per tot això:

  • Mitjançant la tècnica Cyriax trenquem adherència i teixit cicatrizal

  • Mitjançant el massatge i el Cool Roller massage relaxem la musculatura i aportem sang i nutrients a la zona lesionada.

  • Mitjançant el CR massage i el massatge profund, relaxem, desinflamamos i anestesiem la zona.

  • Mitjançant els estiraments donem elasticitat al teixit.

  • Mitjançant els exercicis de força potenciem i ajudem a la màxima recuperació del múscul.

Per a tot això hem de saber exactament que hi ha lesionat, això s’aconsegueix mitjançant les proves manuals i visuals, per tant aquestes proves són part imprescindible del nostre protocol.

 fisioterapia masaje en Mans de Sant


Articles recents

Skip to content