top of page

Pressió estàtica més percussió del punt gallet

Updated: Aug 22, 2021

La nova tècnica pressió més percussió estàtica del punt gallet amb Cool Roller és molt eficaç per tractar els punts gallet. En aquest article descriuré una tècnica específica per tractar els punts gallet i exposaré els resultats d’un petit estudi que vaig realitzar en la meva clínica de Sant Cugat del Vallès, Mans de Sant.


Porto més de 10 anys treballant amb criomassatge. Durant aquest temps he pogut comprovar els seus beneficis tant en raquis com en extremitats. El fet de treballar amb fred combinat amb el massatge terapèutic i esportiu em van portar a desenvolupar les tècniques que componen el Criomassatge Terapèutic en Sec (CTS). Els resultats en cabina són evidents però fins avui no he plasmat els seus beneficis en un estudi.


Per dur a terme aquest estudi, hem buscat un grup de pacients disposats a venir periòdicament a la mateixa hora a la clínica per mesurar els paràmetres de dolor. Havia de ser un grup de persones homogeni. Per això, els millors eren que els propis fisioterapeutes de la clínica.


En l’estudi reduïm el tractament a una sola sessió, a dues tècniques i a deu minuts, amb el propòsit de:


1. Aïllar el més possible les tècniques exposades a estudi, sobretot la pressió estàtica més percussió del punt gallet.


2. Estudiar una tècnica fàcil, ràpida i eficaç que pugui ser part de protocols de tractament tant en fisioteràpia privada com de mútues o hospitals.


Les tècniques específiques que es van usar van ser: pressió estàtica més percussió estàtica del punt gallet i rodament lliscant amb Cool Roller.


Per dur a terme l’estudi es va escollir el punt gallet central del múscul trapezi superior. Ens va semblar el millor PG per valorar per tres raons:


1.- És còmode de treballar i valorar.

2.- És un dels punts gallet que més dolor irradiat dóna de tot el cos.

3.- Afecta molt a un gran nombre de persones i és habitual trobar-ho hipersensible.


Breu record anatòmic


Fibres del trapezi superior: Les fibres superiors neixen del terç medial de la línia nucal superior. En la línia mitjana sorgeixen del lligament nucal. Les fibres convergeixen lateral i anteriorment i s’insereixen en la vora posterior del terç lateral de la clavícula.


Funció del trapezi superior: Unilateralment, la porció superior del múscul estén i inclina el cap i el coll cap al mateix costat. També ajuda a la rotació màxima del cap cap al costat oposat. Pot arrossegar la clavícula cap a enrere i cap amunt girant la clavícula sobre l’articulació esternoclavicular.


Els punts gallet de les fibres del trapezi superior refereixen dolor i hipersensibilitat a la pressió, a la part posterior del coll, a la regió mastoidea, i a les zones supraescapular i interescapular.


Símptomes


Quan el punt gallet es troba actiu el pacient sol tenir un sever dolor posterolateral de coll que sovint és constant i que usualment s’associa amb cefalea temporal homolateral. De vegades el dolor es projecta a l’angle de la mandíbula. L’activitat dels dos punts gallet del trapezi superior pot provocar intolerància al pes de peces pesades, sostenidors, portar bosses, etc.


Activació dels punts gallet:

Els punts gallet del trapezi pot activar-se per un traumatisme sobtat, caigudes, fuetades cervicals, i sobretot per microtraumatismes repetitius, això pot ocórrer a causa d’una vestimenta pesada o a la pressió de sostenidors estrets a les corretges d’una bossa o a una motxilla carregada. També poden deure’s a una càrrega mantinguda en elevació d’espatlles, com a expressió d’ansietat o estrès emocional, per trucades telefòniques, per tocar el violí o per mantenir fixa una rotació important del cap cap a un costat. El trapezi superior és generalment hipertònic.


Descripció de les tècniques realitzades en l’estudi


Pressió més percussió del punt gallet.

En aquesta tècnica es comença allargant passivament el múscul fins a l’inici de la resistència. En primer lloc, el terapeuta localitza el punt gallet a tractar. Una vegada localitzat es col·loca el punter del Cool Roller damunt (envoltant el coll del Cool Roller amb el primer i segon dits), es pressiona i es fixa amb una pressió constant. A continuació amb la segona i tercera falanges de la mà que queda lliure, es percut de forma suau l’esfera posterior del Cool Roller. Les mans sempre deuen estar relaxades i la percussió no deu ser forta. Amb aquesta tècnica aconseguim pressionar el punt gallet alhora que al percudir-lo li enviem una vibració que fa que baixi el llindar del dolor ràpidament. Aquesta tècnica és molt efectiva i pot utilitzar-se després de les tècniques de pressió lliscant per desenganxar fàscies. Un mateix punt gallet es pot percudir fins a uns 20-30 a raó de 1-2 percussions per segon. Durant La percussió d’un mateix punt gallet, pot canviar de velocitat i d’intensitat.


Rodament lliscant amb dues esferes:


Recolzarem les dues esferes damunt del pacient. El Cool Roller ha de rodar a la nostra mà igual que damunt de la musculatura del pacient. No hem de realitzar moviments llargs perquè sempre puguem dominar el Cool Roller. El Cool Roller no deu passar de la base de les primeres falanges dels dits i de la base del taló de la mà. Per aprofundir més en els teixits podem reforçar el moviment recolzant una mà damunt l’altra.

Presa: recolzarem la zona del palmell de la mà en les esferes anterior i posterior del Cool Roller, el Cool Roller restarà pla damunt de la musculatura del pacient de tal manera que quedarà tota la seva superfície recolzada.Per a aquest estudi hem utilitzat un *algòmetre analògic homologat , aquest es compon d’una esfera amb les mesures de pressió en Kg./cm2 ,va de 0 a 16 Kg./cm2. De la mateixa esfera surt un tub cilíndric d’uns 10 cm que acaba en una goma dura d’1 cm2, quan pressionem amb la goma apareixen en l’esfera els Kg./cm2 que estem aplicant de força. En aquest cas que ens ocupa, pressionem el punt gallet del pacient fins que no aguanta el dolor , en retirar el *algómetro la mesura de pressió que hem realitzat queda fixada en l’esfera.


Metodologia:


L’estudi es va dur a terme en el centre de fisioteràpia Mans de Sant. Per realitzar-ho, va ser necessari comptar amb la col·laboració de 6 fisioterapeutes del centre i de les dues secretàries. D’aquesta manera era més fàcil fer un seguiment dia a dia de l’evolució del dolor.


Es van descartar els fisioterapeutes que presentessin un dolor a la pressió del punt gallet superior a 7 Kg./cm2.


Tècnica i posició del pacient


Es va seguir sempre la mateixa tècnica i posició del pacient així com la temperatura del Cool Roller que estava en un *arcón-congelador a -18 graus centígrads.

Pacient: assegut en una cadira, relaxat, amb el braç del costat afectat recolzat sobre un coixí. El cap del pacient inclinada sobre el costat oposat amb lleugera flexió i lleugera rotació cap a la dreta. Tot seguit el terapeuta aplica la tècnica de rodament lliscant des de l’acromi fins a la regió mastoidea, per darrere de l’oïda, el moviment es fa en ambdues adreces començant amb una intensitat suau que va augmentant progressivament. Al cap de 3 minuts s’aplica la tècnica de percussió del punt gallet , aquesta tècnica es realitza durant 30 segons, per seguir treballant amb la tècnica de rodament lliscant durant 3 minuts més. Als 6 minuts i 30 segons tornem a treballar el punt gallet amb la tècnica de percussió durant 30 segons i acabem el tractament amb rodament lliscant durant 3 minuts i 40 segons més.


Temps en l’aplicació de les tècniques de les tècniques:


-1. Valoració.

-2. 3 minuts rodament lliscant

-3. 30 segons pressió més percussió del punt gallet

-4. 3 minuts rodament lliscant

-5. 30 segons pressió més percussió del punt gallet

-6. 3,4 minuts rodament lliscant.

-7. Valoració


Total tractament 10 minuts.


1.Valoració 2. Rodament. 3´ 3. Percussió. 30”


4.Rodament. 3´ 5. Percussió. 30” 6.Rodament.3,4”


7. Valoració


Seguiment de l’evolució del dolor:


-Es prenen mesures abans del massatge (premassatge) i després de massatge (postmassatge).

-24 hores després del massatge (dia 2).

-48 hores després del massatge (dia 3) .

-96 hores després del massatge (dia 5).

-A partir del dia 5 es prenen mesurades cada 2 dies fins a completar 11 mesures en total.

-L’última mesura es realitza el dia 19 després del tractament.


Resultats


En tots els casos excepte en el cas 4 la millora ha estat notable, sobretot 1,2,5.


En tots els caos s’ha augmentat sensiblement la tolerància a la pressió després del massatge (*postmasaje) cal destacar els casos 1,2,8 amb un augment de tolerància a la pressió de més del 90%.


A dia 13 després del tractament, tots els casos havien millorat sensiblement.


A dia 19 de tractament tots els casos havien millorat després del tractament excepte el cas 4 i 7. cal destacar els casos 1,2,5,8 amb una gran millorança.


En alguns casos hi ha variacions d’un dia a un altre, aquestes variacions poden ser degudes al fet que el subjecte en un dia determinat estigui més cansat o sensible.


Conclusions


Les tècniques aplicades amb Cool Roller fred semblen tenir molt bon resultat tant immediatament després del tractament com a mig termini, és a dir, dues setmanes després del tractament. Per augmentar l’eficàcia del tractament és necessari fer més sessions, com a mínim una o dues a la setmana.
17 views0 comments
bottom of page