Lesions del tendó: tractaments amb fisioteràpia

Updated: Aug 22, 2021

Mans de Sant, és el centre de fisioteràpia de referència a Sant Cugat del Vallès. Com a experts en massatge fisioterapèutic, els fisioterapeutes utilitzen diferents tractaments per eliminar el dolor i les lesions. En aquest cas, expliquem com tractar les lesions del tendó.


DADES D’INTERÈS:


Temps del fisioterapeuta en cada sessió: 15 minuts a les primeres sessions, però a partir de la segona fase 20’ de fisioteràpia i exercicis amb el fisioterapeuta.


Temps de recuperació:


Paratendonitis: Primera aparició <2 setmanes, crònica 4-6 setmanes

Paratendonitis amb tendinosis:

Tendinosis: Primera aparició 6-10 setmanes, crònica 4-6 mesos

Tendinitis:

Ruptures del tendó:

Calendarització de la fisioteràpia: El més adequat i recomanable seria cada dia, en el cas que no sigui possible 3 cops per setmana.


Material a utilitzar: Gel, Cool Roller, Tecar, pilotes, plats inestables, terabands, peses…


PATOLOGIA:


– Tendinosis: Degeneració intratendinosa per atròfia (envelliment, microtraumas, compromís vascular…). Debilitació progressiva del tendó degut a la degeneració del tendó.


– Tendinitis: Degeneració simptomàtica del tendó amb ruptura vascular i resposta inflamatòria de reparació.


– Paratendonitis: Inflamació aïllada en el paratendó (cos del tendó), cobert o no de baina sinovial.


– Paratendonitis amb Tendinosis: Inflamació del paratendó amb degeneració intratendinosa.


– Ruptures del tendó: Discontinuïtat del tendó que pot sé total o parcial en el cas que existeixin algunes fibres que mantinguin la continuïtat del tendó.


FACTORS DE RISC: Factors associats a les lesions per sobre ús del tendó:


– Factors intrínsecs: edat, sexe, grup sanguini, insuficiència o desequilibri muscular, debilitat estructural de l’anatomia humana, factors genètics, rangs de mobilitat de l’articulació subsidiària…


– Factors extrínsecs: errors d’entrenament, mala execució de la tècnica esportiva, superfícies de pràctica esportiva inadequades, factors climàtics com el fred, equip innecessari per practicar l’esport (calçat…), vibració excessiva, fàrmacs i malalties…


SÍMPTOMES:


– Paratendonitis: Signes inflamatoris: dolor, crepitació, sensibilitat local, calor i disfunció.


– Paratendonitis amb tendinosis: Igual que l’anterior, amb nòdul tendinós palpable amb freqüència, inflamació i signes inflamatoris.


– Tendinosis: Sovint es pala un nòdul tendinós que pot sé asimptomàtic però també pot sé dolorós, no existeix edema a la baina sinovial. No existeix edema de la baina sinovial.


– Tendinitis: Símptomes inflamatoris proporcionals a la lesió vascular, hematomes o atròfia cel·lular per necrosis.


– Ruptures del tendó: signes inflamatoris (edema, vermellor…), impotència funcional, equimosi i tumefacció, dolor.


LOCALITZACIÓ:


– Paratendonitis: Tendó d’Aquil·les, i extensor dels dits, flexors de la mà, tibial anterior, peroneos, extensor propi del primer dit.


– Paratendonitis amb tendinosis:


– Tendinosis:


– Tendinitis: Tendó llarg del bíceps, tendó distal del bíceps, rotulia, adductors, quadricipital, aquil·les.


– Ruptures del tendó:


OBJECTIUS DEL TRACTAMENT:


Fase aguda:


– Es busca l’orientació de les fibres de col·lagen.


– Prevenir adherències

– Millorar la circulació


– Disminució del dolor per permetre la mobilització precoç


– Evitar interferir en el procés de regeneració, sense lesionar nous teixits


– Prevenir atròfies musculars i disminució del recorregut articular


Fase de remodelatge:


– Es busca l’elasticitat, l’enduriment i la força muscular