Tractaments de fisioteràpia per a la fascitis plantar

Updated: Aug 22


La fascitis plantar és el trastorn en el que la pell de la planta del peu s’inflama i s’endureix gradualment. La fascitis indica inflamació de la fàscia, un teixit fibrós molt fort que està sota la pell. A Mans de Sant, el centre de fisioteràpia de referència a Sant Cugat a domicili tractem aquesta patologia així:


Temps del fisioterapeuta en cada sessió: 15 minuts a les primeres sessions, però a partir de la segona fase 20 minuts de teràpia i exercicis amb el fisioterapeuta.


Temps de recuperació: Tres setmanes, màxim un mes.


Calendarització: El més adequat i recomanable seria cada dia, en el cas que no sigui possible tres cops per setmana.


Material a utilitzar: Gel, cool roller, tecar, pilotes, plats inestables.


FACTORS DE RISC:

-Obesitat-Bipedestació perllongada

-Flexió dorsal limitada-Exostosisinferiordel calcani

-Peu pla

-Microtraumatismes repetitius (escurçament del sistema calcani aquilíplantar, carrera excessiva, increment de sobte de la distància, calçat inadequat, superfície dura i peu cau)


SÍMPTOMES:

Els pacients que presenten fascitis plantar, pateixen dolor a l’estirament, a la pressió i a l’arrencada, a més de presentar tumefacció a la zona.


OBJECTIUS DEL TRACTAMENT:

L’objectiu principal del tractament ha de ser:

-Elastificar la fàscia -Solidificar l’estructura perquè sigui capaç de subjectar la seva bóveda plantar


Dividirem el temps de rehabilitació en diferents fases:

-1era fase: Analgèsia i antiinflamatòria

-2ona fase: Relaxació miofascial

-3era fase: Readaptació, prevenció a les recidives


CRONOGRAMA:

1era fase: 1era setmana

2ona fase: 2ona setmana

3era fase: 3era setmana cap endavant (segons el tipus de lesió més dies o menys).


TÈCNIQUES:

1era Fase:

-Crioteràpia

-Massatge amb ciryax amb tensió fascial (15minuts de teràpia manual combinat amb cool roller)

-Cool Roller (punts gatells).

-Automassatge amb el Cool Roller(15 minuts de teràpia manual combinat amb ciryax)

-Si hi ha dolor, envenatge.

-Prohibit exercicis amb cadena cinètica tancada (CCT).


2ona fase:

-Massatge de fàscies (15’ combinat amb cool roller i ciryax)

-Cool Roller (punts gatells) (15’ combinant massatge de fàscies i ciryax)

-Massatge amb Cyriax amb tensió fascial (15’ combinant massatge de fàscies i Cool Roller)

-Automassatge amb el cool roller

-Hidroteràpia

-Estiraments


3era fase:

-Massatge de fàscies(10’ combinat amb Cool Roller i Cyriax)

-Estirament (bessons i soli) -Cool roller / Cyriax per a punts gatells (10’ combinat amb massatge de fàsices)

-Enfortiment de la musculatura adjacent (trícepssural i musculatura intrínseca)

-Exercicis de cadena cinètica tancada (flexor de dits, extensors, inversors, eversors, flexors de turmell

-Acondicionament progressiu a l’esport-Propiocepció (10’ amb el fisioterapeuta per tal de crear desequilibris)

-Tornada a l’esport de forma progressivaUn massatge amb Cool Roller l'eina de fisioteràpia de Mans de Sant, el centre de fisioterapeutes de Sant Cugat
Tractament d'una fascitis plantar

58 views0 comments