top of page

Fisioteràpia contra les lesions davant de l’ordinador

Les lesions per treballar davant de l’ordinador són cada cop més freqüents i més esteses entre la població. A Mans de Sant, el centre de fisioteràpia de referència a Sant Cugat del Vallès, ens agrada que els nostres pacients tinguin tota la informació possible per evitar el mal a la musculatura cervical. Per això, proposem un seguit de consells i exercicis.


Si treballeu amb l’ordinador, col·loqueu la pantalla de manera que la part de dalt us quedi a l’alçada de la vista o lleugerament més avall i poseu els avantbraços ben recolzats.

Adopteu bones posicions a l’hora d’asseure-us, recolzats al damunt dels isquis (els ossos que tenim sota de les natges), sense que s’arrodoneixi la part inferior de la columna (respectant les curvatures naturals de la columna).


Si heu de manejar pes, procureu treballar amb els braços com a màxim a l’alçada de les espatlles, així evitareu sobrecarregar-vos massa.


Si treballeu en feines en què fixeu la mirada, recordeu que alhora també tenseu la musculatura cervical, per això cal fer petits descansos i, a estones exercicis.

A causa a la relació existent entre l’ull i la musculatura cervical, cal realitzar exercicis que explicarem a continuació. Es basen a dissociar l’ull respecte del segment cervical, i el segment cervical respecte de la resta del cos. Quan els practicar fem un treball òculo-vestíbulo-motor, s’interrelacionen la vista, l’equilibri (oïda) i l’aparell locomotor. Es tracta de moviments harmònics que serveixen per alleugerir tensions cervicals.


1. Mireu un punt fix i, sense perdre’l de vista, gireu el cap a un costat i a l’altre.

2. Deixeu el cap immòbil i moveu els ulls cap a un costat i altra.

3. Repetiu els dos exercicis anteriors, però amb els ulls tancats.

4. Drets, mirant endavant, deixeu el cap immòbil i feu girar el tronc cap a un costat i cap a l’altre.

5. Resseguiu amb la mirada i amb el cap un 8 horitzontal imaginari.

6. Quan ens trobem davant l’ordinador, si dividim la zona cervical de la nostra columna en dues parts, la part inferior es troba en flexió i la part superior, en extensió. L’exercici consisteix a fer com si ens estiressin amb un fil, tot buscant justament una extensió de la part inferior i una flexió de la part superior, com si entréssim la barbeta.

Convé fer aquest exercici 4 o 5 vegades durant 20-30 segons. Aconsellem fer cadascun d’aquests exercicis entre 8 i 10 vegades un cop al dia.


Si amb tot això, encara teniu dolors, aleshores necessiteu fisioteràpia. Els massatges i els tractaments de Mans de Sant acabaran per eliminar aquestes lesions.

12 views0 comments
bottom of page