Exercicis de fisioteràpia de cap i coll

Updated: Aug 22, 2021

Degut a la relació existent entre l’ull i la musculatura cervical, cal realitzar exercicis que explicarem a continuació. Aquests, es basen a dissociar l’ull respecte del segment cervical, i el segment cervical respecte de la resta del cos. En practicar-los fem un treball òculo-vestíbulo-motor, s’interrelacionen la vista, l’equilibri (oïda) i l’aparell locomotor. Es tracta de moviments harmònics que serveixen per alleugerir tensions cervicals.


1. Mireu un punt fix i, sense perdre’l de vista, gireu el cap a un costat i a l’altre.

2. Deixeu el cap immòbil i moveu els ulls cap a un costat i altra.

3. Repetiu els dos exercicis anteriors, però amb els ulls tancats.

4. Drets, mirant endavant, deixeu el cap immòbil i feu girar el tronc cap a un costat i cap a l’altre.

5. Resseguiu amb la mirada i amb el cap un 8 horitzontal imaginari.

6. Quan ens trobem davant l’ordinador, si dividim la zona cervical de la nostra columna en dues parts, la part inferior es troba en flexió i la part superior, en extensió. L’exercici consisteix a fer com si ens estiressin amb un fil, tot buscant justament una extensió de la part inferior i una flexió de la part superior, com si entréssim la barbeta. Convé fer aquest exercici 4 o 5 vegades durant 20 – 30 segons.


Aconsellem fer cadascun d’aquests exercicis entre 8 i 10 vegades un cop al dia.


CONSELLS PER PREVENIR LESIONS:

- Si treballeu amb l’ordinador, col·loqueu la pantalla de manera que la part de dalt us quedi a l’alçada de la vista o lleugerament més avall i poseu els avantbraços ben recolzats

- Adopteu bones posicions a l’hora d’asseure-us, recolzats al damunt dels isquis (els ossos que tenim sota de les natges), sense que s’arrodoneixi la part inferior de la columna (respectant les curvatures naturals de la columna).

- Si heu de manejar pes, procureu treballar amb els braços com a màxim a l’alçada de les espatlles, així evitareu sobrecarregar-vos massa.

- Si treballeu en feines en què fixeu la mirada, recordeu que alhora també tenseu la musculatura cervical, per això cal fer petits descansos i, a estones exercicis.






89 views0 comments

Recent Posts

See All