El criomassatge, aplicacions del fred terapèutic

El criomassatge consisteix en l’aplicació del massatge local per mitjà del gel o un altre agent que conservi la temperatura freda. A Mans de Sant, des del nostre centre de Sant Cugat del Vallès, som experts en aquesta tècnica de fisioteràpia.


Les tècniques miofascials, de punts gallet i Cyriax, són tècniques profundes, la majoria de vegades, després de treballar amb aquestes tècniques el pacient pot sentir dolor fins a 36 hores després del tractament a causa dels microtraumas (necessaris per a la reparació del teixit lesionat) juntament amb la calor que produeix el massatge, això pot donar lloc a una moderada resposta inflamatòria en alliberar a la zona mediadors del tipus de la histamina i prostaglandines.


Aplicant criomassatge refredarem els teixits obtenint una vasoconstricció que al seu torn estimularà l’alliberament d’endorfines contrarestant d’aquesta manera el dolor, es reduirà el metabolisme, desinflamant la zona tractada i relaxant la musculatura, aconseguint una més ràpida recuperació dels nostres pacients.


Abans de parlar en profunditat del de criomasaje i de les seves modalitats, hem de situar-nos; la paraula criomasatge ve de criar = fred i de massatge, el criomassatge s’engloba dins de la crioteràpia, la crioteràpia és l’aplicació de fred com a agent terapèutic.

La crioteràpia fa servir molt diversos sistemes i té com a objectiu la reducció de la temperatura de l’organisme, ja que aquesta reducció comporta una sèrie d’efectes fisiològics beneficiosos en diverses patologies.


En crioteràpia, hi ha diverses tècniques d’aplicació:


• Bosses de gel

• Banys freds

• Banys de contrast

• Aigua freda

• Embolcalls fredes amb aigua o alcohol

• Immersió en aigua amb gel

• Cambra freda

• Criocinesiterapia: combinació de crioteràpia i quinesiterapia

• Dolls freds

• Aerosols

• Aplicació de neu carbònica

• Clorur d’etil

• Maniguets refredadors

• Fluorur de metil

• Compreses fredes

• Massatge amb un agent fred (criomasaje)

-Massatge amb bossa de gel picat.

-Massatge amb glaçó de gel.

-Massatge amb aparatologia específica (Cool Roller, etc.)


Dins dels efectes fisiològics que es persegueixen amb la crioteràpia estan:

– Disminució de la temperatura i metabolisme tissular.

– Disminució del flux sanguini.

– Disminució de la inflamació i l’edema.

– Disminució del dolor i l’espasme muscular.

9 views0 comments