Mans de Sant

Massatge fisioterapèutic dorsolumbar i de maluc

El Massatge Fisioterapèutic ha de seguir una seqüència: massatge en sec, massatge miofascial, massatge transvers profund (també conegut com Cyriax), Criomassatge Terapèutic en Sec amb Cool Roller i massatge amb crema.

Els primers moviments durant el massatge en sec són suaus (sobretot si el dolor es troba en etapa aguda) i treballant de menys a més profund, amb moviments giratoris que abastin tota la zona dorsolumbar i maluc (incloent glutis). Després s’avança cap a maniobres de pressió i lliscament que seran molt més intenses.

Més tard s’avança al treball de fascias, adherències i punts de gallet i l’aplicació de Criomassatge Terapèutic en Sec amb Cool Roller (eina que té diversos punters i superfícies que aperenderás a utilitzar en aquesta zona dorsolumbar i de maluc).

El gerent de Mans de Sant, el centre de fisioteràpia de Sant Cugat, Iván Alós, t’explicarà les maniobres que han de ser executades a l’hora de realitzar un massatge fisioterapèutic en la zona dors lumbar i en el maluc.

El massatge fisioterapèutic

Recordem que el massatge fisioterapèutic és un compendi de tècniques que busquen alleujar el dolor d’origen muscular, lligamentós i tendinós; en aquest cas, com ens orientem al massatge en el raquis, ens centrem en l’origen de naturalesa lligamentosa.

 Un fisioterapeuta fa un massatge de fisioterapia en Sant Cugat

Articles recents

Ves al contingut